Dostava in plačilo

Dostava
Dostava na stroške kupca s katerim koli prevoznim podjetjem
Plačilo
Možno je gotovinsko in brezgotovinsko plačilo
Garancijski pogoji
Garancijski pogoji
Garancija na električne grelnike – 24 mesecev. Izdelek, ki vam ni ustrezal, lahko vrnete ali zamenjate v 14 dneh po nakupu.
Garancija na talno ogrevanje – 30 let.
Garancija na električne konvektorje – 24 mesecev.

Garancijski rok začne teči od datuma prodaje izdelka. V primerih, ko je potrošnik ugotovil okvaro izdelka ali njegovih sestavnih delov, je
priporočljivo, da se obrnete na proizvajalca.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:
1. Če garancijski list manjka ali ni izpolnjen.
2. Ko pride do garancijskega dogodka zaradi namestitve ali delovanja, ki je bilo izvedeno v nasprotju z navodili, in / ali so bili
izdelek ali njegove komponente med transportom, namestitvijo ali delovanjem mehansko poškodovane.
3. V primerih, ko se izdelek ne uporablja v skladu z navodili.
4. Kadar je prišlo do garancijskega primera zaradi napačnega priklopa na električno omrežje ali neskladnosti kakovosti
električne energije z zahtevami javnega standarda GOST EN 50160:2014.
5. V primeru odkritja poskusa tretjih oseb, da se izvede neodvisno popravilo ali namestitev / demontažo sestavnih delov izdelka,
ki jih je vgradil proizvajalec.
Vračilo in zamenjava izdelkov
Izdelek, ki vam ni ustrezal, lahko vrnete ali zamenjate v 14 dneh po nakupu.